KDO TO BYL DOKTOR SCHÜSSLER

Doktor Wilhelm Heinrich Schüssler byl německý lékař, který žil v letech 1821 – 1898.

Byl to vědec, který usilovlt o takový systém léčení, který by byl účinný a vystačil s minimem léků.

Jeho dlouhotrvající praktické výzkumy přinesly nové medicínské poznatky, pokrok ve fyziologii a lepší znalosti biochemických souvislostí.

Tuto metodu pro sebe doktor Schüssler nazval biochemickou terapií.

 

Doktor Schüssler nechával shořet různé tělesné tkáně a analyzoval jejich popel. Došel tak k závěru, že naše tkáně mají rozdílný minerální základ.

Odhalil, že minerály jsou ve tkáních zastoupeny ve velmi malých dávkách. Potřebujeme tedy jen velmi malé množství pro udržení chemicko-fyziologické rovnováhy organismu.

 

 

Doktor Schüssler a jeho následovníci zkoumali dvanáct v krvi a tkáních obsažených minerálních solí.

Zjistili, že nedostatek jedné nebo více z těchto solí vyvádí tělo z rovnováhy a že spousta nemocí je způsobeno nedostatkem konkrétních minerálů v těle.

Pojmenovali je jako funkční tkáňové působky. Ve světě se používají i další názvy – buněčné soli, soli života, biochemické soli, tkáňové soli, Schüsslerovy soli.